Velkommen


Sansekunst tilbyr:

Kroppsbehandlinger: Rosenmetoden, Taktil Stimulering og Enhetsterapi


Biodanza, kurs og utdanninger utsettes inntil videre.Medlem av:

Norske Rosenterapeuters Forening: https://rosenmetoden.no/

Norsk Biodanza Lærerforening:https://www.biodanzanorge.no/norsk-biodanza-laererforeningSkole for berøring