Velkommen
Rosenmetoden bergen

Kurs 2024

   Berøringspedagog - utdanning over 12 uker

                 

   Planlegges i Bergen, Oslo og Florø.

Ta kontakt for informasjon og interesse 

Taktil Stimulering