Velkommen
Rosenmetoden bergen

Sansekunst kurs 2022

Kvalitetsdager - fagutvikling i metoden Taktil Stimulering

28. og 29. mai

Les mer HER

Keep in Touch

18. og 19. juni

Les mer HER

Keep in Touch

10. og 11. september

Les mer HER

Utdanning til berøringspedagog (12 uker)

Teori-Metode: 14.09.22 – 18.09.22

Veiledning:     29.10.22 – 30.10.22

Eksamen:       03.12.22 – 04.12.22

Les mer HER

Utdanning til berøringspedagog (12 uker)

Teori-Metode: 31.10.22 – 04.11.22

Veiledning:     10.12.22 – 11.12.22

Eksamen:       21.01.23 – 22.01.23

Les mer HER

Kvalitetsdager - fagutvikling i metoden Taktil Stimulering

12. og 13. november

Les mer HER

Taktil Stimulering