Velkommen
Rosenmetoden bergen

Sansekunst kurs 2022

Utdanning til berøringspedagog (12 uker)

Teori-Metode: 31.10.22 – 04.11.22

Veiledning:     10.12.22 – 11.12.22

Eksamen:       21.01.23 – 22.01.23

Les mer HER

Kvalitetsdager - fagutvikling i metoden Taktil Stimulering

12. og 13. november

Les mer HER

Taktil Stimulering