Taktil kurs


Utdanning til berøringspedagog

I samarbeid med Skole for Berøring inviterer vi til utdanning til berøringspedagog i metoden Taktil Stimulering. 

Utdanningen er samlingsbasert og består av 9 (5+2+2) kursdager over 12 uker, samt arbeid med teori og metode mellom samlingene.


Taktil Stimulering er en bevisst og strukturert berøringsmetode som aktiverer huden, vårt første og største sanseorgen.

Taktil Stimulering defineres som sansestimulering, og er en metode i daglig omsorg for helse og velvære.

Taktil Stimulering anvendes både til brukere og ansatte på dagsenter, bofellesskap, sykehjem, barnehage, skole og innen forebyggende helse.

 Berøringspedagoger blir sertifisert til å utøve helkropp Taktil Stimulering, men på kurset lærer vi også om hvordan metoden kan tilpasses individuelle behov og brukes i daglige situasjoner.


Bevisst bruk av berøring innen helse- og omsorgstjenestene er et fagfelt i utvikling. I Norge og Sverige har vi i dag et nettverk av berøringspedagoger som møtes regelmessig på fagdager og kvalitetssikringskurs for å videreutvikle sin kunnskap og kompetanse.


Les mer om Taktil Stimulering  HER 

Les mer på Facebook side HER

Delmål

 • Etiske prinsipper
 • Kunnskap om huden som organ og sansesorgan
 • Kunnskap om hudens reseptorer og deres oppgaver
 • Orientering om de øvrige sanseorganene
 • Kunnskap i hvordan berøring kan anvendes
 • Kunnskap om berøringens struktur og kvalitet
 • Kunnskap om betydningen av det ytre miljø

Innhold teoretisk del:

 • Betydning av berøring etter metoden Taktil Stimulering
 • Berøring ut fra et helhetssyn på mennesket
 • Etiske prinsipper og retningslinjer
 • Huden og hjernens utvikling
 • Hudens oppbygning og funksjon
 • Den taktile sansen
 • Berøringsreseptorene
 • Hånden som verktøy
 • Andre sanseorgan og sansenes samspill
 • Berøring fra en nevropsykologisk tilnærming
 • Forskning på effekter av berøring
 • Oxytocinsystemet
 • Berøringsfølsomhet - taktile defensive reaksjoner
 • Sanseforstyrrelser
 • Mangel på berøring
 • Berøringens betydning for empati
 • Berøring som en del av omsorgsarbeidet
 • Berøring som en metode i rehabilitering
 • Dokumentasjon og berøringsjournaler

Innhold praktisk del:

 • Praktiske øvelser i selv å gi og ta imot berøring
 • Berøringens struktur og kvalitet
 • Introduksjon og tilpasning av berøring
 • Avspenningsøvelser og konsentrasjonsøvelser
 • Arbeidsstilling
 • Utstyr
 • Oljer, musikk

Utdanningens omfang

 • Fem dager teori  og metode
 • To dager veiledning og teori etter ca. 6 uker
 • To dager teori, metode og sertifisering etter 12 uker

       - Totalt 132 timer

  Eksamen

  • Praktisk prøve
  • Prosjektarbeid

  - Gi 10 behandlinger helkropp Taktil Stimulering

  - Motta 7 behandlinger helkropp Taktil Stimulering

  - Skriftlig arbeid 

  Diplom

  • Diplom fra Skole for Berøring etter fullført godkjent utdanning 

  Kursleder

  • Eva Birkeflet - Sertifisert lærer i metoden Taktil Stimulering

  Pris

  • Pris inkludert utdanningsmateriell
  • Delbetaling mulig

  Hvor

  • Sentralt i Bergen

  Påmelding

  • Fortløpende påmelding til:

  info@sansekunst.no