Taktilterapeut

Taktilterapeut

Taktilterapeut er en videreutdanning for berøringspedagoger i metoden Taktil Stimulering


Innhold teoretisk del:

 • Taktilterapi ut ifra et helhetssyn på mennesket
 • Hudens oppbygging og funksjon
 • Hudens og hjernens utvikling
 • Oxytocinsystemet
 • Det taktile sanseorganet
 • Hudens oppgaver
 • Hudsykdommer
 • Hygiene
 • Betydning av berøring for barn, voksne og eldre
 • Forskning på taktile tiltak
 • Datasøk
 • Etikk
 • Psykologiske aspekt i berøringen
 • Lyst -og behagopplevelser
 • Taktile tiltak kulturelt og globalt
 • Å starte egen virksomhet
 • Å drive en virksomhet
 • Journalføring
 • Å være en pådriver for berøring på arbeidsplassen

Innhold praktisk del:

 • Taktile tiltak for hele kroppen med veiledning av lærer
 • Praktiske øvinger i å gi og ta imot berøring
 • Strykningens struktur og kvalitet
 • Å introdusere berøring
 • Tilrettelegging av berøring
 • Restriksjoner for berøring
 • Arbeidsstillinger
 • Oljer for hud og taktile tiltak
 • Musikkens betydning for taktile tiltak
 • Veiledning

Sertifisering

 • Teoretisk prøve
 • Praktisk prøve
 • Teoretisk prosjektarbeid
 • Praktisk prosjektarbeid

- Gi 10 behandlinger med Taktil Stimulering

- Få 2 helkropp med Taktil Stimulering


Kurslengde

 • 94 timer fordelt på 14 uker


Diplom

 • Diplom etter gjennomgått og godkjent utdanning


Krav om bakgrunn

 • Sertifisert berøringspedagog fra Skole for berøring
 • Anatomi, fysiologi og sykdomslære (100 timer) tilsvarende helsefagarbeider

Kurskolder

 • Sertifisert lærer i metoden Taktil Stimulering fra Skole for berøringTlf: 958 64 724

   E-post: info@sansekunst.no

Organisasjonsnr.: 998 502 160