Berøringspedagog

Berøringspedagog ®

Skole for berøring utdanner berøringspedagoger i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Lærer i Norge er Eva Birkeflet

Berøringspedagog i metoden Taktil Stimulering

På kurset lærer man hvordan berøringspedagogikk kan anvendes på en idividuell, faglig og etisk måte for å skape helse og velvære.

Metoden Taktil Stimulering har gjennom flere år blitt brukt av yrkesgrupper innen helse- og omsorg, dagsenter, bofellesskap, barnehage og skole, samt av terapeuter som ønsker å utvide sin praksis. 


Berøring som fag
Berøringspedagog og bevisst bruk av berøring innen helse- og omsorgstjenestene er et fagfelt i utvikling.

I Norge har vi i dag et nettverk av berøringspedagoger som møtes regelmessig på kvalitetsdager for å videreutvikle sin kunnskap og kompetanse.

Taktil Stimulering
Taktilterapi

     KURSPLAN

Mål:

        Lære seg berøring innen helse og omsorg, (re)habilitering, og utdanning med metoden Taktil Stimulering 

    

               Innhold teoretisk del

 • Betydning av berøring etter metoden Taktil Stimulering
 • Berøring ut fra et helhetssyn på mennesket
 • Etiske prinsipper og retningslinjer
 • Huden og hjernens utvikling
 • Hudens oppbygning og funksjon
 • Den taktile sansen
 • Berøringsreseptorene
 • Hånden som verktøy
 • Andre sanseorgan og samspill mellom sansene
 • Berøring ut fra et nevropsykologisk og nevrofysiologisk synspunkt
 • Forskning på effekter av berøring
 • Oxytocinsystemet
 • Berøringsfølsomhet - taktile defensive reaksjoner
 • Sanseforstyrrelser
 • Mangel på berøring
 • Berøringens betydning for empati
 • Berøring som sansestimulering
 • Berøring som en del av omsorgsarbeidet
 • Berøring som en metode i rehabilitering
 • Dokumentasjon og berøringsjournaler

 

              Innhold praktisk del:

 • Praktiske øvelser i selv å gi og ta imot berøring
 • Berøringens struktur og kvalitet
 • Å ta imot, introduksjon og tilpasning av berøring
 • Avspenningsøvelser og konsentrasjonsøvelser
 • Arbeidsstilling
 • Utstyr, oljer, musikk


            Utdanningens omfang

            Totalt 132 timer fordelt på 9 dager over 12 uker

 • Fem innledende utdanningsdager
 • To oppfølgingsdager etter ca. 6 uker
 • To avsluttende utdanningsdager etter ca. 13 uker
 • Digital undervisning og veiledning  

                  Utdanningen avsluttes med sertifisering


             Praksisperiode

  • Prosjektarbeid med teoretiske og praktiske oppgaver
  • Gi 10 helkropp Taktil Stimulering
  • Motta 7 helkropp Taktil Stimulering


            Diplom

          Diplom fra Skole for Berøring etter godkjent utdanning


            Krav til bakgrunn

   Ønskelig med utdanning eller erfaring fra omsorg, sosial eller pedagogisk virksomhet, men ikke et krav


           Kurslærer

            Eva Birkeflet - Sertifisert lærer Skole for Berøring

  Taktil stimulering
  Berøringspedagog

  Påmelding og andre henvendelser