Berøringspedagog

Berøringspedagog ®

Skole for berøring utdanner berøringspedagoger i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Lærer i Norge er Eva Birkeflet

Vi planlegger høstens kurs - ta kontakt for mer informasjon!

Berøringspedagog i metoden Taktil Stimulering

På kurset lærer man hvordan berøringspedagogikk kan anvendes på en idividuell, faglig og etisk måte for å skape helse og velvære.

Metoden Taktil Stimulering har gjennom flere år blitt brukt av yrkesgrupper innen helse- og omsorg, dagsenter, bofellesskap, barnehage og skole, samt av terapeuter som ønsker å utvide sin praksis. 


Berøring som fag
Berøringspedagog og bevisst bruk av berøring innen helse- og omsorgstjenestene er et fagfelt i utvikling.

I Norge har vi i dag et nettverk av berøringspedagoger som møtes regelmessig på kvalitetsdager for å videreutvikle sin kunnskap og kompetanse.

Taktil Stimulering
Taktilterapi
Berøringspedagog

     KURSPLAN

Mål:

        Lære seg berøring innen helse og omsorg, (re)habilitering, utdanning og helse med metoden Taktil Stimulering 

    

               Innhold teoretisk del

 • Betydning av berøring etter metoden Taktil Stimulering
 • Berøring ut fra et helhetssyn på mennesket
 • Etiske prinsipper og retningslinjer
 • Huden og hjernens utvikling
 • Hudens oppbygning og funksjon
 • Den taktile sansen
 • Berøringsreseptorene
 • Hånden som verktøy
 • Andre sanseorgan og samspill mellom sansene
 • Berøring ut fra et nevropsykologisk og nevrofysiologisk synspunkt
 • Forskning på effekter av berøring
 • Oxytocinsystemet
 • Berøringsfølsomhet - taktile defensive reaksjoner
 • Sanseforstyrrelser
 • Mangel på berøring
 • Berøringens betydning for empati
 • Berøring som sansestimulering
 • Berøring som en del av omsorgsarbeidet
 • Berøring som en metode i rehabilitering
 • Dokumentasjon og berøringsjournaler

 

              Innhold praktisk del:

 • Praktiske øvelser i selv å gi og ta imot berøring
 • Berøringens struktur og kvalitet
 • Å ta imot, introduksjon og tilpasning av berøring
 • Avspenningsøvelser og konsentrasjonsøvelser
 • Arbeidsstilling
 • Utstyr, oljer, musikk


            Utdanningens omfang

            Totalt 132 timer fordelt på 9 dager over ca. 15 uker

 • Fem innledende utdanningsdager
 • To oppfølgingsdager etter ca. 6 uker
 • To avsluttende utdanningsdager etter ca. 15 uker

                  Utdanningen avsluttes med et teoretisk prosjektarbeid                     og praktisk eksamen


             Eksamen

  • Eget prosjektarbeid basert på teoretisk og praktiske oppgaver
  • Praktisk eksamen
  • Gi 10 helkropp Taktil Stimulering
  • Motta 7 helkropp Taktil Stimulering


            Diplom

          Diplom fra Skole for Berøring etter godkjent utdanning


            Krav til bakgrunn

   Ønskelig med utdanning eller erfaring fra omsorg, sosial eller pedagogisk virksomhet, men ikke et krav


           Kurslærer

            Eva Birkeflet - Sertifisert lærer Skole for Berøring

  Taktil stimulering
  Berøringspedagog

  Påmelding og andre henvendelser