Taktil kurs


Utdanning til berøringspedagog i Bergen

I samarbeid med Skole for Berøring inviterer vi til utdanning til berøringspedagog i metoden Taktil Stimulering. 

Utdanningen er samlingsbasert og består av 9 (5+2+2) kursdager over 12 uker, samt arbeid med teori og metode mellom samlingene.


HØSTEN 2020: 07-11. september, 17-18. oktober, 28-29. november (9:30-17:00)


Taktil Stimulering er en bevisst og strukturert berøringsmetode som aktiverer huden, vårt første og største sanseorgen. Taktil Stimulering defineres som sansestimulering, og er en metode i daglig omsorg for helse og velvære. Taktil Stimulering anvendes både til brukere og ansatte på dagsenter, bofellesskap, sykehjem, barnehage, skole og innen forebyggende helse. Berøringspedagoger blir sertifisert til å utøve helkropp Taktil Stimulering, men på kurset lærer vi også om hvordan metoden kan tilpasses individuelle behov og brukes i daglige situasjoner. For eksempel kan ti minutter med håndberøring anvendes som miljøtiltak for å fremme ro og lindring.


Bevisst bruk av berøring innen helse- og omsorgstjenestene er et fagfelt i utvikling. I Norge og Sverige har vi i dag et nettverk av berøringspedagoger som møtes regelmessig på fagdager og kvalitetssikringskurs for å videreutvikle sin kunnskap og kompetanse.


Les mer om Taktil Stimulering  HER 

Les mer på Facebook side HER

Delmål

 • Etiske prinsipper
 • Kunnskap om huden som organ og sansesorgan
 • Kunnskap om hudens reseptorer og deres oppgaver
 • Orientering om de øvrige sanseorganene
 • Kunnskap i hvordan berøring kan anvendes
 • Kunnskap om berøringens struktur og kvalitet
 • Kunnskap om betydningen av det ytre miljø

Innhold teoretisk del:

 • Betydning av berøring etter metoden Taktil Stimulering
 • Berøring ut fra et helhetssyn på mennesket
 • Etiske prinsipper og retningslinjer
 • Huden og hjernens utvikling
 • Hudens oppbygning og funksjon
 • Den taktile sansen
 • Berøringsreseptorene
 • Hånden som verktøy
 • Andre sanseorgan og sansenes samspill
 • Berøring fra en nevropsykologisk tilnærming
 • Forskning på effekter av berøring
 • Oxytocinsystemet
 • Berøringsfølsomhet - taktile defensive reaksjoner
 • Sanseforstyrrelser
 • Mangel på berøring
 • Berøringens betydning for empati
 • Berøring som en del av omsorgsarbeidet
 • Berøring som en metode i rehabilitering
 • Dokumentasjon og berøringsjournaler

Innhold praktisk del:

 • Praktiske øvelser i selv å gi og ta imot berøring
 • Berøringens struktur og kvalitet
 • Introduksjon og tilpasning av berøring
 • Avspenningsøvelser og konsentrasjonsøvelser
 • Arbeidsstilling
 • Utstyr
 • Oljer, musikk

Utdanningens omfang

 • Fem dager teori  og metode
 • To dager veiledning og teori etter ca. 6 uker
 • To dager teori, metode og sertifisering etter 12 uker

       - Totalt 132 timer

  Eksamen

  • Praktisk prøve
  • Prosjektarbeid

  - Gi 10 behandlinger helkropp Taktil Stimulering

  - Motta 7 behandlinger helkropp Taktil Stimulering

  - Skriftlig arbeid 

  Diplom

  • Diplom fra Skole for Berøring etter fullført godkjent utdanning 

  Kursleder

  • Eva Birkeflet - Sertifisert lærer i metoden Taktil Stimulering

  Pris

  • 14.500,- NOK inkludert utdanningsmateriell
  • Delbetaling mulig

  Hvor

  • Sentralt i Bergen

  Påmelding

  • Fortløpende påmelding til:

  info@sansekunst.no

  Tlf: 958 64 724

     E-post: info@sansekunst.no

  Organisasjonsnr.: 998 502 160