Keep in touch

Keep in touch

Sansekunst i samarbeid med Skole for berøring, ønsker velkommen til to dagers kurs i metoden «Keep in touch» i Bergen.

«Keep in touch» er en berøringsmetode hvor man holder hendene sine stille bestemte steder på kroppen. 


Kunnskap om den stille berøringens betydning er spesielt viktig når man kommer i situasjoner som er preget av stress, utrygghet og krise.


Kurset er spesielt nyttig for deg som har en profesjon, men også for alle som er i nær kontakt med mennesker, og som ønsker å lære om hvordan berøring kan brukes bevisst for å skape kontakt, omsorg, ro og trygghet. 


På kurset vil du gjennomgå den nødvendige teori og praktiske trening som kreves for å gi stille berøring for hele kroppen.

Mål:

Å lære seg berøring med metoden "Keep in touch” i akuttomsorg og krise


Innhold

  • Huden som organ og sanseorgan
  • Hånden som redskap
  • Viktigheten av stille berøring i akuttomsorg og krise
  • Berøring i stress og krisesituasjoner
  • Berøring for personer som er bevisstløse
  • Berøring for døende og etterlatte
  • Berøring som en helende og legende funksjon
  • Å nærme seg
  • Berøringsfølsomhet – taktile defensive reaksjoner
  • Praktiske øvelser i å gi og ta imot stille berøring med metoden ”Keep in Touch


Praktisk:

Dato: 04-05 mai 2023

Klokken: 11:00-17:00

Pris: 3200,- NOK

Påmeldingsfrist: 17. april

Påmelding og andre henvendelser