Kvalitetsikring

Kvalitetsikring i metoden Taktil Stimulering

Kvalitetsikring av metoden Taktil Stimulering

Fordypning i et relevant tema 

Mer informasjon kommer

Tlf: 958 64 724

   E-post: info@sansekunst.no

Organisasjonsnr.: 998 502 160