Behandlinger
Taktil Stimulering

Taktil Stimulering

Taktil Stimulering er en bevisst og strukturert berøring som aktiverer huden, vårt første og største organ og sanseorgan


Taktil Stimulering defineres som sansestimulering og er en metode som brukes i daglig omsorg for helse og velvære.

Det er også en nevropsykologisk og nevrofysiologisk behandlingsform

Utdanning til berøringspedagog: Les her

Berøring

Bakgrunn for Taktil Stimulering

Berøringens mor er Gunilla Birkestad i Sverige.


I 1984 arbeidet hun på en institusjon for mennesker med funksjonsnedsetteler, og i møte med beboerne der oppdaget hun viktigheten av berøring. Gunilla har siden den gang arbeidet målrettet med å utvikle berøring til å være et anerkjent tilbud innen helse og omsorg, barnehager, skole og dagsenter.

I 1990 startet hun Skole for berøring som utdanner berøringspedagoger, taktilterapeuter og lærere. 


Hva er Taktil Stimulering

Metoden bygger på hvordan vi naturlig stryker oss over huden, for eksempel når vi vasker, tørker og smører oss selv og andre.  Strykningene følger en bestemt struktur for å gjøre berøringen gjenkjennelig og forutsigbar. I tillegg til strykningene brukes ulike kvaliteter av trykk, eller at behandler holder hendene stille. Det vanligste er at man legger hendene direkte på huden, men man kan også gi behandling utenpå klærne.


Taktil Stimulering utgår fra et helhetssyn på menneske basert på erfaring og forskning.

Metoden anvendes alltid ut fra den enkeltes behov og vilkår.


En hel kroppsbehandling varer i ca. 40 minutter. Vi bruker varme, vegetabilske oljer uten duft, og rolig musikk.


- et grunnleggende behov

Berøring er et grunnleggende behov hos mennesker, slik som mat, søvn og fysisk aktivitet. Fra livets begynnelse er berøring viktig for kontakt, trygghet, tilhørighet, vekst og utvikling

- "næring" for hjernen

Berøring kan påvirke flere mekanismer i kroppen, det autonome nervesystem, hormonsystem, smertesenter og belønningssenter. Dette kan gi en rekke positive psykologiske og fysiologiske effekter 

Opplevelse av fred og ro

Berøring av huden stimulerer nerveforbindelser til hjernen. Dette fremmer blant annet produksjon av hormonet oxytocin, som er kjent for å ha betydning for opplevelse av fred og ro.

Psykologiske behov

Taktil Stimulering utføres på en svært vennlig og ivaretakende måte, noe som kan gi en opplevelse av ro og trygghet.

Berøringen kan derfor være med på å ivareta grunnleggende psykologiske behov for kontakt, nærhet og omsorg.   

Kommunikasjon, kroppsoppfattelse og identitet

Taktil Stimulering er en tydelig og forutsigbar metode. Alle strøkene har en tydelig begynnelse og slutt, noe som styrker oppfattelse og bekreftelse av egen kropp, som igjen har stor betydning for identitet.

Smertelindring

Berøring kan hemme smertesignaler slik at disse ikke når hjernen i så stor grad. Smertelindring ved bruk av berøring har spesielt betydning for mennesker som har mistet evnen til å gi uttrykk for smerte.

Miljøbehandlingsmetode

Taktil Stimulering kan brukes som berøringstiltak for eksempel innen demensomsorgen, både som sansestimulering og for å skape omsorg og lindring. Mange berøringspedagoger som arbeider innen helse og omsorg, dagsenter, bofellesskap, barnehage eller skole, bruker Taktil Stimulering som individuelle tiltak i det daglige arbeidet. 

Taktil Stimulering brukes innen:

 • Helse og omsorg
 • Barnehage og skole
 • Dagsenter
 • Palliativ omsorg
 • Forebyggende helse


Taktil Stimulering kan:

 • Stimulere nervesystemet
 • Virke beroligende, skaper ro og fred
 • Forebygge stress og stressrelaterte sykdommer
 • Gi støtte ved sykdom og skade
 • Være sanseintegrerende
 • Gi velvære og opprettholde god helse
 • Regulere søvnrytmen
 • Øke blodsirkulasjon
 • Forbedre mage- og tarmsystemet
 • Styrke immunforsvar
 • Lindre smerte
 • Øke kroppsbevissthet


Anbefalt behandling

Behandling vil være individuelt tilpasset

Les mer:

http://beroring.se/