Rosenmetoden
Rosenmetoden
Rosenmetoden
Rosenmetoden

Rosenmetoden


Rosenmetoden er en kraftfull metode for å løse opp i dype muskelspenninger. Ofte kan det være ubevisste hendelser og belastninger gjennom livet som gjør at musklene er i en spenningstilstand. Dette kan over tid føre til mindre bevegelighet, begrenset pust og kroniske smerter.


Rosenterapeuten kontakter spent muskulatur på en myk, dyp og direkte måte. I dette ligger mulighet for at avspenning kan skje. Pusten kan utvide seg, muskelsmerter kan avta og gamle mønstre kan bli bevisst.


Når vi selv blir klar over hva musklene har holdt tilbake og gir slipp på muskelspenningen, kan endringer skje. I dette ligger en mulighet for mer energi til livsutfoldelse og vekst.


En behandling varer i en time, hvor 50 minutter er på benk.


   Rosenmetoden for:

 • Muskelspenninger og smerte
 • Anstrengt pust
 • Dårlig blodsirkulasjon
 • Psykosomatiske plager
 • Stress

      Rosenmetoden kan gi deg:

 • Dyp avspenning
 • Friere pust
 • Økt bevegelighet og vitalitet
 • Kontakt med følelser og behov
 • Større selvinnsikt
 • Nye muligheter
 • Personlig utvikling og vekst


      Anbefalt behandling

    For velvære, dyp avspenning, selvutvikling.

Registrert Rosenterapeut MNRF