Rosenmetoden
Rosenmetoden
Rosenmetoden
Rosenmetoden

Rosenmetoden


Rosenmetoden er en kraftfull metode for å løse opp spenninger i muskulatur som kan ha sammenheng med livsbelastninger, utfordrende opplevelser og stress.


Musklene i kroppen er nært forbundet med følelsene våre.

Følelser som ubevisst blir holdt tilbake, kan over tid føre til spent muskulatur, som på sikt kan lede til kroniske muskelspenninger og smerter.


Rosenterapeuten arbeider med hendene og behandler muskelspenningene med myke og varsomme trykk.


Mange opplever avspenning, friere pust og økt bevegelighet  når spenninger slipper taket. I dette ligger også mulighet for mer energi til vekst og livsutfoldelse.


En behandling varer i en time, hvor 50 minutter er på benk.


            Rosenmetoden passer for:

 • Muskelspenninger og smerter
 • Anstrengt pust
 • Dårlig blodsirkulasjon
 • Psykosomatiske plager
 • Stress

      Rosenmetoden kan gi deg:

 • Dyp avspenning
 • Friere pust
 • Økt bevegelighet og vitalitet
 • Kontakt med følelser og behov
 • Større selvinnsikt
 • Nye muligheter
 • Personlig utvikling og vekst


      Anbefalt behandling

    For velvære, dyp avspenning, selvutvikling, eller om du          ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi.