Taktil stimulering
Taktil Stimulering

Taktil Stimulering

Taktil Stimulering er en bevisst og strukturert berøring av huden, vårt første og største organ og sanseorgan.

I øverste hudlagene finner vi nerver for berøring som har forbindelser til hjerne, nerve- og hormon system. Taktil Stimulering følger en bestemt struktur med strykninger, ulike kvaliteter av trykk og å holde hendene stille, for å stimulere hudens nerver optimalt.

Utdanning til berøringspedagog: Les her

Taktil Stimulering

Taktil Stimulering - opprinnelse

Berøringens mor er Gunilla Birkestad i Sverige.

I 1984 arbeidet hun på en institusjon for mennesker med funksjonsnedsettelser, og i møte med beboerne erfarer hun viktigheten av berøring. Gunilla har siden den gang arbeidet målrettet med å utvikle berøring til å være et anerkjent tilbud innen helse og omsorg, barnehager, skole og dagsenter. I 1990 startet hun Skole for berøring som utdanner berøringspedagoger, taktilterapeuter og lærere. 


Hva er Taktil Stimulering 

Metoden bygger på naturlige bevegelser vi gjør når vi for eksempel vasker, tørker og smører oss. Strykningene er satt i system og følger en bestemt struktur.  I tillegg til strykningene brukes ulike kvaliteter av trykk, eller at behandler holder hendene stille. Det vanligste er at man legger hendene direkte på huden, men man kan også gi behandling utenpå klærne.


Taktil Stimulering utgår fra et helhetssyn på menneske basert på erfaring og forskning, og metoden anvendes alltid ut fra den enkeltes behov. En hel kroppsbehandling varer i ca. 40 minutter. Vi bruker varme, vegetabilske oljer uten duft og rolig musikk.

Taktil behandling

Taktil - grunnleggende behov

Berøring er et grunnleggende behov vi har, på lik linje med mat, søvn og fysisk aktivitet. Fra livets begynnelse er berøring viktig for kontakt, tilhørighet, vekst og utvikling.

Taktil - næring for hjernen

Berøring kan påvirke flere mekanismer i kroppen, det autonome nervesystem, hormonsystem, smertesenter og belønningssenter. Dette kan gi en rekke positive psykologiske og fysiologiske effekter. 

Taktil Stimulering - betydning for helse og velvære

Berøring av huden stimulerer nerveforbindelser til hjernen. Dette fremmer blant annet produksjon av hormonet oxytocin, som er kjent for å ha betydning for helse og opplevelse av velvære.

Psykologiske behov

Taktil Stimulering utføres på en svært vennlig og ivaretakende måte, noe som kan gi en opplevelse av ro og trygghet.

Berøringen kan derfor være med på å ivareta grunnleggende psykologiske behov for kontakt, nærhet og omsorg.   Kommunikasjon, kroppsoppfattelse og identitet

Taktil Stimulering er en tydelig og forutsigbar metode. Alle strøkene har en tydelig begynnelse og slutt, noe som styrker oppfattelse og bekreftelse av egen kropp, som igjen har stor betydning for identitet.

Miljøbehandlingsmetode

Taktil Stimulering kan brukes som berøringstiltak for eksempel innen demensomsorgen, både som sansestimulering og for å skape omsorg og lindring. Mange berøringspedagoger som arbeider innen helse og omsorg, dagsenter, bofellesskap, barnehage eller skole, bruker Taktil Stimulering som individuelle tiltak i det daglige arbeidet. 

Taktil Stimulering

         Taktil Stimulering brukes innen:

 • Helse og omsorg
 • Barnehage og skole
 • Dagsenter
 • Palliativ omsorg
 • Forebyggende helse


          Taktil Stimulering kan

 • Stimulere nerve- og hormonsystemet
 • Virke beroligende, skaper fred og ro
 • Forebygge stress og stressrelaterte sykdommer
 • Gi støtte ved sykdom og skade
 • Være sanseintegrerende
 • Gi velvære og opprettholde god helse
 • Regulere søvnrytmen
 • Øke blodsirkulasjon
 • Forbedre mage- og tarmsystemet
 • Styrke immunforsvar
 • Lindre smerte
 • Øke kroppsbevissthet


           Anbefalt Taktil Stimulering

               Taktil Stimulering er individuelt tilpasset

         Les mer:

               http://beroring.se/