Taktil stimulering
Taktil Stimulering

Taktil Stimulering

Taktil Stimulering er en bevisst og strukturert berøring av huden, vårt første og største sanseorgan.


Det er i de øverste hudlagene vi finner nerver for berøring som har forbindelser til hjerne, nerve- og hormon system


Taktil Stimulering følger en bestemt struktur med strykninger og ulike kvaliteter av trykk, for å stimulere hudens nerver maksimalt. 

Taktil Stimulering

Taktil Stimulering - opprinnelse

Metoden er utviklet av Gunilla Birkestad i Sverige. Gjennom sitt yrke innen helse og sosial, erfarte hun viktigheten av berøring. Siden 1984 har hun arbeidet målrettet med å utvikle berøringsmetoder for yrkesgrypper innen helse og omsorg, barnehager, skole og dagsenter.

1990 startet hun Skole for berøring som i dag har lærere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland i metoden Taktil Stimulering. Utdanning til berøringspedagog: Les her


Hva er Taktil Stimulering 

Taktil Stimulering er en berøringsmetode som skiller seg fra massasje i den grad at fokus er å stimulere nerver og nerveforbindelser som finnes i de øvre hudlagene, og som reagerer optimalt på et bestemt trykk, hastighet og struktur.


Taktil Stimulering er naturlig berøring satt i system. I tilegg til strykninger brukes ulike kvaliteter av trykk, eller at behandler holder hendene stille. Det vanligste er at man legger hendene direkte på huden, men man kan også gi behandling utenpå klærne.


En hel kroppsbehandling varer i ca. 40 minutter, og avsluttes med innpakning. Vi bruker varme, vegetabilske oljer uten duft og rolig musikk.


Taktil Stimulering utgår fra et helhetssyn på menneske basert på erfaring og forskning.

Metoden anvendes alltid ut fra den enkeltes behov. 

Taktil behandling

Grunnleggende behov

Berøring er et grunnleggende behov vi har, på lik linje med mat, søvn og fysisk aktivitet. Fra livets begynnelse er berøring viktig for kontakt, tilhørighet, vekst og utvikling.


"Næring" for hjernen

Berøring kan påvirke flere mekanismer i kroppen, det autonome nervesystem, hormonsystem, smertesenter og belønningssenter. Dette kan gi en rekke positive psykologiske og fysiologiske effekter. 

Taktil Stimulering - helse og velvære

Berøring stimulerer nerveforbindelser fra huden til hjernen, noe som er viktig for at hjerne, nerve- og hormonsystem skal utvikles og fungere optimalt. Spesielt har hormonet Oxytocin en rekke helsefremmende funksjoner, og er blant annet kjent for å skape fred, ro og velvære.


Psykologiske behov

Taktil Stimulering utføres på en svært vennlig og ivaretakende måte, noe som kan gi en opplevelse av ro og trygghet. Berøringen kan derfor være med på å ivareta grunnleggende psykologiske behov for kontakt, nærhet og omsorg. 


Kommunikasjon - kroppsoppfattelse

Taktil Stimulering er en tydelig og forutsigbar metode. Alle strøkene har en tydelig begynnelse og slutt, noe som styrker oppfattelse og bekreftelse av egen kropp, som igjen har stor betydning for identitet.


Miljøbehandlingsmetode

Taktil Stimulering kan brukes som berøringstiltak for eksempel innen demensomsorgen, både som sansestimulering og for å skape omsorg og lindring. Mange berøringspedagoger som arbeider innen helse og omsorg, dagsenter, bofellesskap, barnehage eller skole, bruker Taktil Stimulering som individuelle tiltak i det daglige arbeidet. 

Taktil Stimulering

         Taktil Stimulering brukes innen:

 • Helse og omsorg
 • Barnehage og skole
 • Dagsenter
 • Palliativ omsorg
 • Forebyggende helse


          Taktil Stimulering kan

 • Stimulere nerve- og hormonsystemet
 • Virke beroligende, skaper fred og ro
 • Forebygge stress og stressrelaterte sykdommer
 • Gi støtte ved sykdom og skade
 • Være sanseintegrerende
 • Gi velvære og opprettholde god helse
 • Regulere søvnrytmen
 • Øke blodsirkulasjon
 • Forbedre mage- og tarmsystemet
 • Styrke immunforsvar
 • Lindre smerte
 • Øke kroppsbevissthet

       

             Anbefalt Taktil Stimulering

 • Det anbefales flere behandlinger i begynnelsen, for å stimulere nerveforbindelsene i huden maksimalt.

         Les mer:

               http://beroring.se/