Taktil stimulering
Taktil Stimulering

Taktil Stimulering

Taktil Stimulering er en bevisst og strukturert berøring av huden, vårt første og største sanseorgan.


Det er i de øverste hudlagene vi finner nerver for berøring som har forbindelser til hjerne, nerve- og hormon system


Taktil Stimulering følger en bestemt struktur med strykninger og ulike kvaliteter av trykk, for å stimulere hudens nerver maksimalt. 

Taktil Stimulering

Taktil Stimulering - opprinnelse

Metoden er utviklet av Gunilla Birkestad i Sverige. Hun har siden 1984 utviklet Taktil Stimulering til å bli en svært anerkjent metode som brukes innen helse og omsorg, (re)habilitering og utdanning. 1990 startet hun Skole for berøring som i dag har lærere i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Nederland. https://beroring.se/


Hva er Taktil Stimulering 

Taktil Stimulering er en berøringsmetode som skiller seg fra massasje i den grad at fokus er å aktivere nerver og nerveforbindelser som finnes i de øvre hudlagene, og som reagerer optimalt på et bestemt trykk, hastighet og struktur.


Taktil Stimulering er naturlige bevegelser satt i system. I tilegg til strykninger brukes ulike kvaliteter av trykk, eller at behandler holder hendene stille. Det vanligste er at man legger hendene direkte på huden, men man kan også gi behandling utenpå klærne.


En hel kroppsbehandling varer i ca. 40 minutter, og avsluttes med innpakning. Vi bruker varme, vegetabilske oljer uten duft og rolig musikk. Metoden kan også med fordel gis for eksempel kun på hender. Det vil alltid være den enkeltes ønsker og behov som avgjør hvordan man tilpasser og anvender Taktil Stimulering.


Taktil behandling

Grunnleggende behov

Berøring er et grunnleggende behov vi har, på lik linje med mat, søvn og fysisk aktivitet. Fra livets begynnelse er berøring viktig for kontakt, tilhørighet, vekst og utvikling.


"Næring" for hjernen

Berøring kan påvirke flere mekanismer i kroppen, det autonome nervesystem, hormonsystem, smertesenter og belønningssenter. Dette kan gi en rekke positive psykologiske og fysiologiske effekter. 

Taktil Stimulering - helse og velvære

Berøring stimulerer og aktiverer nerveforbindelser fra huden til hjernen, noe som er viktig for at hjerne, nerve- og hormonsystem skal utvikles og fungere optimalt. Spesielt har hormonet Oxytocin en rekke helsefremmende funksjoner, og er blant annet kjent for å skape fred, ro og velvære.


Psykologiske behov

Taktil Stimulering utføres på en svært vennlig og ivaretakende måte, noe som kan gi en opplevelse av ro og trygghet. Berøringen kan derfor være med på å ivareta grunnleggende psykologiske behov for kontakt, nærhet og omsorg. 


Kommunikasjon - kroppsoppfattelse

Taktil Stimulering er en tydelig og forutsigbar metode. Alle strøkene har en tydelig begynnelse og slutt, noe som styrker oppfattelse og bekreftelse av egen kropp, som igjen har stor betydning for identitet.


Miljøterapeutisk metode

Taktil Stimulering kan brukes som berøringstiltak for eksempel innen demensomsorgen, både som sansestimulering og for å skape omsorg og lindring. Mange berøringspedagoger som arbeider innen helse og omsorg, dagsenter, bofellesskap, barnehage eller skole, bruker Taktil Stimulering som individuelle tiltak i det daglige arbeidet. 


Tvang og makt

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester krever at alle tiltak skal være prøvd før man kan anvende tvang og makt innenfor tjenestene. Taktil Stimulering er et tiltak som med fordel kan anvendes. Berøringspedagoger og Taktilterapeuter er utdannet til å tilpasse og utøve metoden med stor respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet. 

Taktil Stimulering

         Taktil Stimulering brukes innen:

 • Helse og omsorg
 • Barnehage og skole
 • Dagsenter
 • Palliativ omsorg
 • Forebyggende helse


          Taktil Stimulering kan

 • Stimulere nerve- og hormonsystemet
 • Virke beroligende, skaper fred og ro
 • Forebygge stress og stressrelaterte sykdommer
 • Gi støtte ved sykdom og skade
 • Være sanseintegrerende
 • Gi velvære og opprettholde god helse
 • Regulere søvnrytmen
 • Øke blodsirkulasjon
 • Forbedre mage- og tarmsystemet
 • Styrke immunforsvar
 • Lindre smerte
 • Øke kroppsbevissthet

       

             Anbefalt Taktil Stimulering

 • Det anbefales flere behandlinger i begynnelsen, for å stimulere nerveforbindelsene i huden maksimalt.

         Les mer:

               http://beroring.se/