Rosenmetoden

Rosenmetoden


Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan gi dyp avspenning, bevisstgjøring og personlig vekst.


Ubevisst bruker vi musklene våre for å holde oss tilbake.

På sikt kan dette føre til kroniske muskelspenninger og smerter.


Rosenmetoden er en kraftfull metode for å bevisstgjøre og hjelpe kroppen til å gi slipp på muskelspenninger som kan ha sammenheng med livsbelastninger, utfordrende opplevelser og stress. 


Mange opplever avspenning, friere pust og økt bevegelighet  når spenninger slipper taket. I dette ligger også mulighet for mer energi til vekst og livsutfoldelse.


En behandling varer i en time, hvor 50 minutter er på benk.


        Rosenmetoden passer for:


 • Muskelspenninger og smerter
 • Anstrengt pust
 • Dårlig blodsirkulasjon
 • Psykosomatiske plager
 • Stress

 Rosenmetoden kan gi deg:

 • Dyp avspenning
 • Friere pust
 • Økt bevegelighet og vitalitet
 • Kontakt med følelser og behov
 • Større selvinnsikt
 • Nye muligheter
 • Personlig utvikling og vekst


 Anbefalt behandling:

    For velvære, dyp avspenning, selvutvikling, eller om du           ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi.