Rosenmetoden

Rosenmetoden


Rosenmetoden er en kroppsbehandling som kan gi dyp avspenning, bevisstgjøring og personlig vekst.


Ubevisst bruker vi musklene våre for å holde følelser tilbake. På sikt kan dette føre til kroniske muskelspenninger og smerter.


Det er en kraftfull metode for å bevisstgjøre og hjelpe kroppen til å gi slipp på muskelspenninger som kan ha sammenheng med livsbelastninger, utfordrende opplevelser og stress. 


Mange opplever avspenning, friere pust og økt bevegelighet  når spenninger slipper taket. I dette ligger også mulighet for mer energi til vekst og livsutfoldelse.


En behandling varer i en time, hvor 50 minutter er på benk.


Rosenmetoden passer for:


 • Muskelspenninger og smerter
 • Anstrengt pust
 • Dårlig blodsirkulasjon
 • Psykosomatiske plager
 • Stress

Rosenmetoden kan gi deg:

 • Dyp avspenning
 • Friere pust
 • Økt bevegelighet og vitalitet
 • Kontakt med følelser og behov
 • Større selvinnsikt
 • Nye muligheter
 • Personlig utvikling og vekst


Anbefalt behandling:

For velvære, dyp avspenning, selvutvikling, eller om du ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi.


Les mer:

Utdanning i Norge: Axelsons body work school


Tlf: 958 64 724

   E-post: info@sansekunst.no

Organisasjonsnr.: 998 502 160