Taktil Stimulering
Taktil Stimulering

Taktil Stimulering

Taktil Stimulering er en bevisst og strukturert berøring som aktiverer huden, vårt første og største organ og sanseorgan


Taktil Stimulering defineres som sansestimulering og er en metode som brukes i daglig omsorg for helse og velvære.

Det er også en nevropsykologisk og nevrofysiologisk behandlingsform

Utdanning til berøringspedagog: Les her

Berøring

Bakgrunn for Taktil Stimulering

Metoden er utviklet av Gunilla Birkestad i Sverige siden 1984. Da arbeidet hun innen helse og omsorg og oppdaget viktigheten av berøring. Hun har siden arbeidet målrettet med å utvikle metoden å være et anerkjent miljøtiltak innen helse og omsorg. I 1990 startet hun Skole for berøring som utdanner berøringspedagoger, taktilterapeuter og lærere


Hva er Taktil Stimulering

Metoden bygger på hvordan vi naturlig stryker oss over huden, for eksempel når vi vasker, tørker og smører oss selv og andre.  Strykningene følger en bestemt struktur for å gjøre berøringen gjenkjennelig og forutsigbar. I tillegg til strykningene brukes ulike kvaliteter av trykk, eller at behandler holder hendene stille. Det vanligste er at man legger hendene direkte på huden, men man kan også gi behandling utenpå klærne.


Taktil Stimulering utgår fra et helhetssyn på menneske basert på erfaring og forskning.

Metoden anvendes alltid ut fra den enkeltes behov og vilkår


En hel kroppsbehandling varer i ca. 40 minutter. Vi bruker varme, vegetabilske oljer uten duft, og rolig musikk


- et grunnleggende behov

Berøring er et grunnleggende behov hos mennesker, slik som mat, søvn og fysisk aktivitet. Fra livets begynnelse er berøring viktig for kontakt, trygghet, tilhørighet, vekst og utvikling

- "næring" for hjernen

Berøring kan påvirke flere mekanismer i kroppen, det autonome nervesystem, hormonsystem, smertesenter og belønningssenter. Dette kan gi en rekke positive psykologiske og fysiologiske effekter 

Opplevelse av fred og ro

Berøring av huden stimulerer nerveforbindelser til hjernen. Dette fremmer blant annet produksjon av hormonet oxytocin, som er kjent for å ha betydning for opplevelse av tillit, smertelindring, ro og velvære. Stresshormonet kortisol reduseres, og nervesystemet som har ansvar for søvn, hvile og fordøyelse blir aktivt.

Psykologiske behov

Taktil Stimulering utføres på en vennlig og ivaretakende måte, noe som inngir ro og trygghet. Berøringen kan derfor være med på å ivareta grunnleggende psykologiske behov for omsorg, nærhet, kontakt og tilknytning.   

Kommunikasjon, kroppsoppfattelse og identitet

Taktil Stimulering er en tydelig og forutsigbar metode, alle strøkene har en tydelig begynnelse og slutt, noe som gir informasjon om hvor lang eller bred en kroppsdel er. Dette er med på å styrke bekreftelse av egen kropp som igjen har betydning for identitet

Smertelindring

Berøring kan hemme smertesignaler slik at disse ikke når hjernen i så stor grad. Smertelindring ved bruk av berøring har spesielt betydning for mennesker som har mistet evnen til å gi uttrykk for smerte.

Miljøbehandlingsmetode

Taktil Stimulering kan brukes som berøringstiltak for eksempel innen demensomsorgen, både som sansestimulering og for å skape omsorg og lindring. Mange berøringspedagoger som arbeider innen helse og omsorg, dagsenter, bofellesskap, barnehage eller skole, bruker Taktil Stimulering som individuelle tiltak i det daglige arbeidet. For eksempel kan ti minutter med taktil for hendene anvendes som miljøtiltak for å skape ro og lindring. 

Tvang og makt

Lov om pasient og brukerrettigheter stiller krav til at tillitskapende tiltak skal være prøvd før man vurderer vedtak om å bruke tvang for å utføre nødvendig helsehjelp (§4A-3). Taktil Stimulering vil være et av de tillitskapende tiltakene som med fordel kan prøves.

Taktil Stimulering brukes innen:

 • Helse og omsorg
 • Barnehage og skole
 • Dagsenter
 • Palliativ omsorg
 • Forebyggende helse


Taktil Stimulering kan:

 • Stimulere nervesystemet
 • Virke beroligende, skaper ro og fred
 • Forebygge stress og stressrelaterte sykdommer
 • Gi støtte ved sykdom og skade
 • Være sanseintegrerende
 • Gi velvære og opprettholde god helse
 • Regulere søvnrytmen
 • Øke blodsirkulasjon
 • Forbedre mage- og tarmsystemet
 • Styrke immunforsvar
 • Lindre smerte
 • Øke kroppsbevissthet


Anbefalt behandling

Behandling vil være individuelt tilpasset

Les mer:

http://beroring.se/


Tlf: 958 64 724

   E-post: info@sansekunst.no

Organisasjonsnr.: 998 502 160