Berøringspedagog

Berøringspedagog utdanning

Berøringspedagog i metoden Taktil Stimulering arrangeres i samarbeid med Skole for Berøring i Sverige.

Utdanningen er samlingsbasert og består av ni kursdager (5+2+2) over ca. 13 uker.

Kursdatoer:  2022

 

Berøringspedagog 
Berøringspedagoger er sertifisert til å utøve helkropp Taktil Stimulering. På kurset lærer du hvordan berøringspedagogikk kan anvendes på en faglig måte for å skape helse og velvære. Metoden har gjennom flere år blitt brukt av yrkesgrupper innen helse- og omsorg, dagsenter, bofellesskap, barnehage, skole og av terapeuter som vil utvide sin praksis.

 

Berøring som fag 
Berøringspedagog og bevisst bruk av berøring innen helse- og omsorgstjenestene er et fagfelt i utvikling. I Norge og Sverige har vi i dag et nettverk av berøringspedagoger som møtes regelmessig på kvalitetsdager for å videreutvikle sin kunnskap og kompetanse. 

Les mer om Taktil Stimulering HER

Kursplan

Taktil Stimulering
Taktilterapi

  Delmål

- Etiske prinsipper

- Kunnskap om huden som organ og sansesorgan

- Kunnskap om hudens reseptorer og deres oppgaver

- Orientering om de øvrige sanseorganene

- Kunnskap i hvordan berøring kan anvendes

- Kunnskap om berøringens struktur og kvalitet

- Kunnskap om betydningen av det ytre miljø

                Innhold teoretisk del 

 • Betydning av berøring etter metoden Taktil Stimulering
 • Berøring ut fra et helhetssyn på mennesket
 • Etiske prinsipper og retningslinjer
 • Huden og hjernens utvikling
 • Hudens oppbygning og funksjon
 • Den taktile sansen
 • Berøringsreseptorene
 • Hånden som verktøy
 • Andre sanseorgan og sansenes samspill
 • Berøring fra en nevropsykologisk tilnærming
 • Forskning på effekter av berøring
 • Oxytocinsystemet
 • Berøringsfølsomhet - taktile defensive reaksjoner
 • Sanseforstyrrelser
 • Mangel på berøring
 • Berøringens betydning for empati
 • Berøring som en del av omsorgsarbeidet
 • Berøring som en metode i rehabilitering
 • Dokumentasjon og berøringsjournaler


              Innhold praktisk del:

 • Praktiske øvelser i selv å gi og ta imot berøring
 • Berøringens struktur og kvalitet
 • Introduksjon og tilpasning av berøring
 • Avspenningsøvelser og konsentrasjonsøvelser
 • Arbeidsstilling
 • Utstyr
 • Oljer, musikk
Taktil stimulering
Berøringspedagog
Berøringspedagog

                Utdanningens omfang

 • Fem dager teori  og metode
 • To dager veiledning og teori etter ca. 6 uker
 • To dager teori, metode og sertifisering etter 13 uker

       - Totalt 132 timer

               

                  Eksamen

  • Praktisk prøve 
  • Prosjektarbeid mellom samlingene

           - Gi 10 helkropp Taktil Stimulering

           - Motta 7 helkropp Taktil Stimulering

           - Skriftlig arbeid med innleveringer

                 

                  Diplom

  • Diplom fra Skole for Berøring etter godkjent utdanning 

                 

                  Kursleder

  • Eva Birkeflet - Sertifisert lærer Skole for Berøring

                   

                  Pris

  • 16.500,- NOK inkludert utdanningsmateriell
  • Delbetaling etter avtale

                 

                  Betaling

  • Reserver din plass ved å betale depositum 500,- til Vipps Sansekunst (ikke refunderbart).


                    Påmeldingsfrist

  • 1. september


   Hvor

  • Sentralt på Landås - Bergen

  Berøringspedagog -

  påmelding og andre henvendelser